top of page

ŠTUDIJSKI KROŽKI

V- design d.o.o. izvaja študijske krožke v sodelovanju Andragoškim centrom Republike Slovenije. Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, v katerih se zbirajo, učijo in družijo posamezniki, ki jim je mar tako za svojo osebnostno rast kot za rast skupnosti, v kateri živijo. Cilj študijskih krožkov je tako promocija vseživljenjskega učenja, znanja in delovanja za dejavno vključevanje v sodobno družbo, za razvoj podeželja in za osebni razvoj.

 

Sodelovanje v krožkih je brezplačno, odlike njihovega delovanja pa so zagotovo ustvarjalnost, pestrost, dostopnost, prostovoljstvo …

Veseli nas, da smo bili dejavni v letu 2020 v štiri krožkih, kar je za pomemben dosežek. Dejavnost pomeni popestritev lokalnega okolja in dejavnosti v kraju.

bottom of page